-
~VAIKAMS IR PAAUGLIAMS
-
-
-
-
-
-

PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKAMS IR PAAUGLIAMS:
 • Žaidimo terapija ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams
 • Psichologinė pagalba įvairaus amžiaus vaikams ir paaugliams sprendžiant:
  • adaptacijos, bendravimo sunkumus
  • įveikiant baimes, emocines krizes
  • nepasitikėjimą savimi
  • elgesio problemas
  • nesutarimus su broliais ir seserimis
  • išgyvenantiems tėvų skyrybas
  • pakeitusiems gyvenamą vietą
  • nenorintiems lankyti mokyklos
  • patyrusiems netektį
  • sergantiems nepagydoma liga
  • kovojantiems su traumos padariniais
  • išgyvenusiems smurtą ar seksualinę skriaudą
 • Sprendžiant kitas vaikams ir paaugliams svarbias problemas
-